تحصیل مهارتی ۳۰ درصد دانشجویان تا سال ۹۹ / رشد کمی دانشگاه‌ها در دوران پس از جنگ

به گزارش خبرنگار    ؛ ابراهیم صالحی عمران سرپرست دانشگاه فنی حرفه‌ای عصر امروز در چهارمین کنگره ملی آموزش مهارت و فناوری که در دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: نگاه تاریخی به مقوله آموزش عالی کمک بزرگی به سیاست گذاری در این حوزه کرده است.   وی با اشاره به اینکه کشور رشد کمی در و به خصوص پس از دوران جنگ داشته است، افزود: نیروی انسانی متخصص کمک بزرگی به دستیابی کشور به توسعه می‌کند و از این رو رشد کمی دانشگاه‌ها در سال‌های قبل یک امری طبیعی محسوب می شود.

اخبار مرتبط