نفت در بازارهای جهانی، ۵ سنت گران شد

نفت در بازارهای جهانی، ۵ سنت گران شد

به گزارش  رشد قوی اقتصادی و احتمال اینکه تضعیف ارزش دلار موجب شد تا قیمت نفت برنت امروز افزایشی نسبی را شاهد باشد. اما مشاهده نشانه هایی از تداوم مازاد عرضه در بازار از جمله افزایش میزان ذخایر نفت خام آمریکا و بالا بودن میزان عرضه فیزیکی نفت خام در کشورهای مختلف جهان موجب شد تا رشد قیمت ها ناچیز باشد.

اخبار مرتبط